تبلیغات
گروه مشاوره معماری و ماکت سازی رامسس - چگونه ماکت بسازم؟
تاریخ : دوشنبه 21 فروردین 1391 | 10:17 ق.ظ | نویسنده : صالح حسن زاده

معرفی

ماکت و مدلساز کسی است که بتواند از عهده ترسیم و طراحی نقشه های مدل و ماکت ، فلزکاری و درودگری مقدماتی، ساخت قطعات مختلف ماکت و مدل های مورد نظر، مونتاژ، پرداختکاری، نصب یراق آلات و رنگ کاری مصنوعات ساخته شده برآید .نمونه وظایف

1. آشنایی با میز کار و متعلقات آن
2. شناسایی اصول برشکاری قطعات چوبی، فلزی و پلاستیکی
3. توانایی سوراخکاری قطعات کار
4. آشنایی با دریل، انواع و کاربرد آنها
5. آشنایی با مته و انواع و کاربرد آنها
6. آشنایی با مواد خنک کاری سوراخکاری
7. شناسایی اصول سوراخکاری قطعات کار
8. شناسایی اصول ترسیم اشکال هندسی منظم و غیرمنظم
9. شناسایی اصول ترسیم نمای قطعات و مدل ها
10. شناسایی اصول ترسیم پرسپکتیو ایزومتریم و دیمتریک با استفاده از سه نما
11. شناسایی اصول خواندن نقشه های مدل و ماکت
12. توانایی برشکاری چوب، فلز و مواد پلاستیکی
13. آشنایی با اصول مقدماتی علم مواد
14. آشنایی با وسایل برشکاری چوب و کاربرد آنها
15. آشنایی با وسایل برشکاری قطعات فلزی و کاربرد آنها
16. آشنایی با وسایل برشکاری قطعات پلاستیکی و کاربرد آنها
17. توانایی تشخیص عوامل موثر کار
18. آشنایی با عوامل موثر فیزیکی محیط کار
19. آشنایی با عوامل موثر فیزیولوژیکی محیط کار
20. آشنایی با عوامل موثر شیمیایی محیط کار
21. آشنایی با عوامل موثر بیولوژیکی محیط کار
22. شناسایی اصول تشخیص عوامل موثر کار
23. توانایی ترسیم نقشه و خواندن نقشه های مربوطه
24. آشنایی با وسایل و ابزارهای نقشه کشی و کاربرد آنها
25. آشنایی با کاغذهای نقشه کشی و کاربرد آنها
26. آشنایی با مدل و ماکت و کاربرد آنها در نقشه کشی
27. توانایی تشخیص عوامل موثر کار
28. توانایی ترسیم تقشه و خواندن نقشه های مربوطه
29. توانایی برشکاری چوب، فلز و مواد پلاستیکی
30. توانایی سوراخکاری قطعات کار
31. توانایی لحیم کاری قطعات
32. توانایی پرداختکاری قطعات با سنباده
33. توانایی مونتاژ قطعات مکانیکی با روش های مختلف
34. توانایی تفکیک سه نمای نقشه ها با استفاده از دستگاه اوپک
35. توانایی انتقال نقشه های تفکیک شده بر روی ورقه های مومی
36. توانایی انتقال نقشه های ورقه های مومی بر روی قطعات کار
37. توانایی تهیه قطعات خام ماکت و مدلهای مربوطه
38. توانایی کنترل و بررسی سه نمای قطعات خام
39. توانایی تشخیص اصول مقدماتی علم آئرودینامیک و کاربرد آن در ماکت و مدلسازی هواپیما
40. توانایی مونتاژ قطعات مختلف مدل و ماکت هواپیما و هلیکوپتر
41. توانایی نصب یراق آلات و رنگ کاری ماکت و مدلها
42. توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت اصول و نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کارابزار و وسایل

1. دریل و مته
2. میز کار
3. وسایل کمک آموزشی
4. مواد مصرفی
5. وسایل ایمنی و حفاظتی
6. چوب
7. فوم
8. قطعات فلزی
9. میز کار
10. وسایل برشکاری
11. نقشه و دستورالعمل
12. وسایل ایمنی و حفاظتی
13. کاغذ نقشه کشی
14. نقشه های ماکت و مدل
15. مدل و ماکتشرایط ارتقاء شغل

شرایط ارتقاء شغل ماکت و مدلساز به تجربه، نوع و اندازه و ماکت ساده یا پیچیده درون ماکت، میزان حقوق و مزایای وی را کاهش یا افزایش می دهد و خلاقیت و زیبایی کار وی تاثیر بسزایی در موفقیت در این شغل دارد.ویژگیهای شخصیتی

ماکت سازی را می توان از مشاغل بسیار حائز اهمیت دانست و هم اکنون بسیاری از بخش های مهم اقتصادی سفارش ماکت و مدل می دهند
برچسب ها: ماکت ساز برتر کشوری، ماکت اول کشور، سازنده بهترین ماکت های کشوری، ماکت اول، ما+کتسازی+حرفه+ای+، ماکت+سازی، چگونه ماکت بسازم؟،